Buranaphat

BP PROGRAM

BP และ สถานศึกษาในเครือพณิชยการพัทลุง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของลูกหลานชาวเมืองลุง

และตั้งปณิธานที่จะให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพกับนักเรียนในทุกระดับ

Quick Links ทางลัด

Write a catchy title...

Add some more info about this item...

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Write a catchy title...

Add some more info about this item...

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

การบูระณาการด้านการเรียนการสอน

Add some more info about this item...

การบูระณาการด้านการเรียนการสอน เมื่อการเรียนคำศัพพ์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการต่อเลโก้จากจินตนาการ เรียนคู่กับเล่น=สร้างสรรค์

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก

Add some more info about this item...

นักเรียนชั้นป 6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลพัทลุง

แปลงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร

Add some more info about this item...

หลังจากเสร็จสิ้นการทานอาหารกลางวันแล้ว เพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดี เด็กๆจะแปลงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร โดยจะมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและสอนวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธี

แข่งขันคณิตคิดเร็วรอบที่ 2

Add some more info about this item...

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ ในภาคเรียนนี้โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา จึงได้จัดโครงการแข่งคณิตคิดเร็ว ตามแนว Intelligence Development Program ขึ้น โดยจะมีการแข่งขันทุกเดือน เพื่อจัดอันดับสถิติระดับสายชั้นและระดับโรงเรียน

❤ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะได้แสดงความรักต่อคุณครูตามที่อยากจะแสดงออกอย่างอิสระ💞

Add some more info about this item...

ก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะได้แสดงความรักต่อคุณครูตามที่อยากจะแสดงออกอย่างอิสระ

โครงการแข่งคณิตคิดเร็ว

Add some more info about this item...

เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ให้ได้มากขึ้นตามแนวการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียนในการแข่งขันรอบแรกระดับกรกฎาคม AA01-02 มีนักเรียนสนใจลงแข่งขัน 17 คนค่ะ

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Add some more info about this item...

ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าฯ บุคลากรครู นักเรียน โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา  

รับเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

Add some more info about this item...

รับเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือภาษา ไทยเนื่องในวันภาษาไทย

รับเกียรติบัตรการแข่งขันเขียนเรียงความ

Add some more info about this item...

รับเกียรติบัตรการแข่งขันเขียนเรียงความโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือในการป้องกันโควิด -19 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

ระดับมัธยม

รับเกียรติบัตรแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับ โรค COVID-19

Add some more info about this item...

รับเกียรติบัตร แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19 ระดับช่วงชั้นที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ม.2

รับเกียรติบัตร แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19

Add some more info about this item...

รับเกียรติบัตร แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19 ระดับช่วงชั้นที่ 2

รางวัลชนะเลิศ ป.5

รับเกียรติบัตร แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับโรค COVID-19

Add some more info about this item...

รับเกียรติบัตรแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับ โรค COVID-19 ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลชนะเลิศป. 2

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

Add some more info about this item...

เพื่อการเตรียมพร้อมในการป้องกันเชื้อ Covid-19ที่ใด้มาตรฐานเดียวกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและตัวของนักเรียนเอง

เรียนออนไลน์

Add some more info about this item...

น้องภีมได้ใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนที่มีให้ยืมใช้ พร้อมสื่อการเรียนรู้ในแท็บเล็ต (คุณแม่บอกว่าตั้งใจมาก) ผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการยืมแท็บเล็ตสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ

น้องต้นรักเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์

น้องลีซอลเรียนรู้ผ่านใบงาน

การเรียนรู้เกิดได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความสะดวกและเหมาะสม ผู้ปกครองสามารถพิจารณาและเลือกได้เลยค่ะ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดใด สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เสมอนะคะ ขอบคุณค่า ^^

#โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา #BuranaphatsuksaSchool

#ความรู้คู่คุณธรรม

ตารางเรียน BP Online Learning ระดับชั้น ป.1-6 วันที่ 1 - 19 มิ.ย. 63 ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย. 63

Add some more info about this item...

ตารางเรียน BP Online Learning

ระดับชั้น ป.1-6 วันที่ 1 - 19 มิ.ย. 63

ระดับชั้น ม.1-3 วันที่ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย. 63

.

โดยเป็นการเลือกเรียนตามความสมัครใจ(ไม่ใช่ภาคบังคับ)แล้วแต่ความสะดวกและเหมาะสม ผู้ปกครองสามารถพิจารณาและเลือกได้เลยค่ะ

.

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดใด สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เสมอนะคะ ขอบคุณค่า ^^

#โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา #BuranaphatsuksaSchool

#ความรู้คู่คุณธรรม

คู่มือการ Download และใช้งานโปรแกรม ZOOM สำหรับคอมพิวเตอร์

Add some more info about this item...


เด็กๆ ผู้ปกครอง ที่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้ หรือ โหลดโปรแกรมไม่ได้ เข้าใจงานแล้วไม่เข้าใจ วันนี้คุณครูทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆมาให้แล้ว คลิกเข้าไปดูตาม Link ได้เลยนะคะ

--------------------------------------

คู่มือการ Download และใช้งานโปรแกรม ZOOM สำหรับคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/open?id=1n97DgWwchd90TZD41z015gUHqxvESZpY

คู่มือการ Download และใช้งานโปรแกรม ZOOM สำหรับมือถือ
https://drive.google.com/open?id=1iF_BMu6N7kagwSz0VXL58mN-NR_hBckX

รายชื่อและไอดีครูผู้สอน สำหรับโปรแกรม ZOOM (ID-ZOOM)
https://drive.google.com/open?id=1IIxzXYpXYD1Mkjbj_wkpZPogGgUvhnf0

คู่มือการใช้งาน Google Classroom
https://drive.google.com/open?id=16_991BT-oeLF5UGGOBwQadKnZ_6L8AWo

รายชื่อและไอดีครูผู้สอน Google Classroom
https://drive.google.com/open?id=1bZF9ihv1YhPyuUf5tZyhusHB3bs9s8RH

#เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ #ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 #มีทุนเรียนฟรีให้จ้า

Add some more info about this item...

ที่นี่...นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแล้ว เด็กๆทุกคนจะได้เรียนระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้ก้าวตามทันโลกอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนและทัศนศึกษายังต่างประเทศ พร้อมทั้งยังมีโครงการขอทุนเรียนฟรีอีกด้วยค่า!

 สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 074-613-352 / 088- 398-2381
 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่...https://www.bp-school.net/blank-13

เพลงเพื่อการเรียนรู้

Add some more info about this item...

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆ ระดับอนุบาล คุณครูเบอร์นาร์ดได้เตรียมเพลงที่ใช้ในการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองได้เปิดให้เด็กๆฟังค่ะ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sEBkQGcNiOpvAMS2zkhdrYA8tg_dWcy

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล - หมวดภาษาอังกฤษ

Add some more info about this item...

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา จึงได้จัดทำแบบเรียนรู้ออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาลขึ้น เพื่อให้เด็กๆได้มีช่องทางในการเรียนรู้แม้ในยามที่เราออกไปหาประสบการณ์นอกบ้านไม่ได้ โดยทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านมือถือ ท่านผู้ปกครองสามารถดูขั้นตอนการใช้งานในโพสต์ได้เลยค่ะ

Code แบบเรียนหมวดภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Weather - 729581

Drink - 079357

Name Of Different - 843732

Vegetables - 267506

Colors 1 - 378570

Colors 2 - 465788

Shapes Set 2 - 726293

Animals - 673505

School Things - 935966

Family - 626040

#หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย สามารถ Inbox สอบถามได้เลยโดยตรงที่ m.me/Buranaphat

#หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณครูประจำชั้นได้ค่ะ แอดไลน์คุณครูตาม QR code ในโพสต์ได้เลยค่ะ

การเรียนการสอน ออนไลน์

Add some more info about this item...

ทุกๆ วันพุธ ทุกๆท่านสามารถเข้ามาโหลดใบงานสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้ที่นี่นะคะ

แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยให้ออกจากบ้าน อยู่บ้านก็อย่าลืมให้เด็กๆฝึกสมาธิและกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านใบงานและกิจกรรมต่างๆที่คุณครูแผนกอนุบาลจะนำมาฝากค่ะ

ใบงานเตรียมอนุบาล https://drive.google.com/file/d/1wA5JV7g9BcJv0qXecUirHsQk7-PH_UEz/view?usp=drivesdk

ใบงานอนุบาล 1 https://drive.google.com/file/d/1cABSrGuCxef3gV3JwNX4dr3OFdIDkTZe/view?usp=drivesdk

ใบงานอนุบาล 2 https://drive.google.com/file/d/16qJKKfPYzJlhiRyXygbBELwEnUC59ER8/view?usp=drivesdk

ใบงานอนุบาล 3 https://drive.google.com/file/d/18aEvPuNbi7TAK7Tu2zfjNxuxWDE-C7FO/view?usp=drivesdk

#หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย สามารถ Inbox โดยตรงในเพจโรงเรียนบูรณะพัทศึกษา

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณครูประจำชั้นได้ค่ะ

#โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา #BuranaphatsuksaSchool

#ความรู้คู่คุณธรรม

การติดตั้งและการใช้งาน Google Classroom

Add some more info about this item...

เช้านี้...คุณครูทุกคนเข้าอบรมเรื่อง การติดตั้งและการใช้งาน Google Classroom เพื่อใช้ในการเรียนการสอน online

เทคโนโลยีทำให้เราสะดวกสบาย แต่ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย เด็กๆมาเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะคะ

#DCT #DigitalCouncilOfThailand #DigitalizeNow

Add some more info about this item...

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วง โควิด-19 ระบาด รัฐบาลประกาศมาตรการ lockdown คนทำงานต้อง WFH (Work from Home) ส่วนเด็กๆก็จำเป็นต้องอยู่กับบ้าน เราจึงนำเสนอกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กที่มีประโยชน์ และสามารถทำได้ที่บ้าน โดยเน้นการเรียนรู้และการทำกิจกรรมของเด็กผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัลในด้านต่างๆ โดยให้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน

บรรยากาศการเรียนออนไลน์ นักเรียนอนุบาลและประถมฯ

Add some more info about this item...

ไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายแค่ไหน พวกเราจะไม่ย่อท้อ

ตารางเข้าเรียนเสริมออนไลน์

Add some more info about this item...

สแกนคิวอาร์โค้ดของแต่ละระดับชั้นแล้วเรียนกับเราเลยครับ

เรียนเสริมออนไลน์กับโรงเรียนบูรณะพัท

Add some more info about this item...

ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล กับการเรียนออนไลน์อยู่บ้านเพื่ีอหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านป้องกันตัวเองจากการติดไวรัสโควิด-19เลือกลงทะเบียนออนไลด์ได้อย่างง่ายดาย สแกนควอาร์โค้ดเลยครับ

ประมวลภาพกิจกรรม "BP KINDER FAIR" ฐาน "JOBS & CODING"

Add some more info about this item...

กิจกรรมอาชีพในฝันและโค้ดดิ้ง (Coding) โดยเด็กๆ จะได้แสดงความชอบและความสนใจของตนเองออกมา ผ่านการประดิษฐ์หมวกอาชีพในฝัน และ เรียนรู้การโค้ดดิ้งผ่านการป้อนโปรแกรมให้ Coding Bot ฝึกทักษะการ วางแผน แก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความผิดพลาด

กิจกรรม "BP KINDER FAIR"

Add some more info about this item...

 กิจกรรม "BP KINDER FAIR" ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา

เป็นกิจกรรมที่ทางเราเปิดบ้านให้น้องๆหนูๆ ผู้ปกครอง ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน รวมไปถึงหลักสูตร การเรียนการสอนของทางโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ณ โรงเรียนของเรานั่นเอง

ประมวลภาพกิจกรรม "BP KINDER FAIR" ฐาน "ART MARKET"

Add some more info about this item...

เป็นการบูรณาการวิชา ศิลปะและภาษาอังกฤษ โดยนำเอาเมนูอาหาร ขนม อาทิ ไอศครีมและพิซซ่า มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ชื่อส่วนประกอบของเป็นภาษาอังกฤษ และ ประดิษฐ์ไอศครีมและพิซซ่าของตนเอง ร่วมกับผู้ปกครอง พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก จากนั้น ตั้งราคาและเรียนรู้การบอกราคาเป็นภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรม "BP KINDER FAIR" ฐาน "NATURAL DISASTER" ภัยธรรมชาติ

Add some more info about this item...

บูรณาการวิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์ศึกษา เด็กๆจะได้เรียนรู้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แบบเข้าใจได้ง่ายๆ ผ่านการทดลองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การระเบิดของภูเขาไฟ จากนั้นจึงทำกิจกรรมทดลองสร้างบ้านด้วยเลโก้และทดลองระดับการสะเทือนของแผ่นดินไหว และ ประตู Flood Gate กันน้ำท่วม ปิดท้ายด้วยการทดลองควบคุมหุ่นยนต์ EV3 เด็กๆทุกคนนอกจะสนุกกับฐานนี้แล้ว ยังติดใจเป็นพิเศษ เพราะได้เห็นการระเบิดของภูเขาไฟ พ่นลาวาออกมานั่นเองค่า

รับมอบเกียรติบัตร

Add some more info about this item...

นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรม การเตรียมทรัพยากรณ์มนุษย์สู่ยุค AI จาก โรงเรียนปัญญาวุธ,โรงเรียนวัดเขาทอง,โรงเรียนนบ้านควนขนุน,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา,วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ รับมอบเกียรติบัตรจากท่าน สุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รักษาการแทนตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธี

การเตรียมทรัพยากรณ์มนุษย์สู่ยุค AI

Add some more info about this item...

นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรม การเตรียมทรัพยากรณ์มนุษย์สู่ยุค AI จาก โรงเรียนปัญญาวุธ,โรงเรียนวัดเขาทอง,โรงเรียนนบ้านควนขนุน,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา,วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

2020 HAPPY NEW YEAR PATY

Add some more info about this item...

สวัสดีปีใหม่ 2563
HAPPY NEW YEAR 2020 คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดีของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ อุดมไปด้วย สมาธิ สติ และสัมปะชัญญะ คิด หวัง ทำสิ่งใด ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงดั่งใจหวังทุกประการ

สุขสันต์วันเกิดค่ะเด็ก ๆ

Add some more info about this item...

สุขสันต์วันเกิดค่ะเด็ก ๆ ที่เกิดในเดือนมกราคม เดือนแห่งการเริ่มต้นพลังบวก ขอให้เด็ก ๆ มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขและเป็นที่รักของทุก ๆ คนนะคะ
🎁ด.ญ.พิมพ์วรัชญ์ หมื่นอักษร
🎁ด.ญ.ปภาวรินทร์ มีครุฑ
🎁ด.ช.ชลาธิป มากวงค์
🎁ด.ช.คุณากร เกิดแก้ว
🎁ด.ญ.วรัลชญาน์ ชูรักษ์
🎁ด.ช.ธรรมวิชชุ์ อ่อนคง
🎁ด.ช.ปัญญวิชญ์ พรหมสกุล
🎁ด.ญ.สุภาวิกา ช่วยเต้า
🎁ด.ญ.ณิชานันท์ บุญมาก
🎁ด.ญ.ชญาพร หนูดำ
🎁ด.ญ.นรกมล รักจัน
🎁ด.ช.ชยานนท์ ชูช่วย
🎁ด.ญ.ชาลิสา ศรีสุวรรณ์
🎁ด.ญ.นวพรรษ บุญยะนันท์
🎁ด.ญ.ศศิกานต์ นุ่มเรือง
🎁ด.ญ.กันต์ฤทัย สังดุก
🎁ด.ช.นันทวัฒน์ ปราบกรี

Happy Birthday "December"

Add some more info about this item...

สุขสันต์วันเกิดค่ะเด็ก ๆ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
เป็นเด็กดีกันทุกคนนะคะ
🎈 ด.ญ.อมลวรรณ แซ่ตั้น
🌷 ด.ช.ธันยทร มุขช่วย
😋 ด.ญ.วันวิสา บัวตูม
🎂 ด.ช.เมธัส หนูคงใหม่
👦 ด.ช.ณัฐชนน การิกาญจน์
🌺 ด.ญ.พรรณลดา เสนพริก
🍄 ด.ช.ศุภเชษฐ์ หนูกลิ่น
🙋‍♂️ ด.ช.ธรวัฒน์ ศรีสุวรรณ
🤩 ด.ช.เขมรินทร์ มณีช่วง
🤠 ด.ช.เฉลิมศักดิ์ ขาวสุด
😻 ด.ช.ญาณวรุตม์ ชุมชู
🎁 ด.ช.นนทพัทธ์ จันทร์แก้ว
💎 ด.ญ.แพรวา รัศมีมณเทียร
🥰 ด.ช.นิชฌาน ช่วยเอียด
👩 ด.ญ.อภิชญา สบายรูป

วันที่ ๕ ธันวาคม วันพ่อ "วันดินโลก"

Add some more info about this item...

เด็กๆรู้หรือไม่ว่า...นอกจากวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีจะเป็นวันพ่อแล้ว ยังเป็น "วันดินโลก" อีกด้วย โดย องค์การสหประชาชาติเห็นชอบให้มีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน

แข่งทักษะทางวิชาการ วันมูลนิธิรำลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ครั้งที่35

Add some more info about this item...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานวันมูลนิธิรำลึก ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562" เมื่อวานที่ผ่านมา

Please reload

อาเซียนศึกษา

ที่อยู่: 72 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    โทรศัพท์: 074 613 352 E-mail : bpschool60@gmail.com    

© 2016 by Phatthalung Business Administration Technological College

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now